DravyaGuggula
General ClassificationUdbhija
SynonymsAamisha
Mahishaaksha
Moolakaparn`ee
Palamkashaa
Pura
Puraahvaya
Botanical NameCommiphora mukul Wight (Arn.) Bhandari (Burseraceae)
Useful PartNiryaasa
Specific ClassificationAudbhid
Perennial
Sandnyaa Sthaapana Mahaakashaaya
Tree
Vaanaspatya
Dravya PrakaaraFive types of Guggulu are mentioned in Bhaavaprakaas`ha Nighan`t`u. These are 1- Mahishaaksha 2- Mahaaneela 3- Kumuda 4- Padma and 5- Hiran`yaakhya.
Quality ParametersMahishaaksha Guggulu and Kanaka Guggulu are used for treating human beings.
RasaKat`u
Tikta
Kashaaya
VeeryaUshn`a
VipaakaKat`u
Gun`aLaghu
Pichchhila
Rooksha
Sara
Sookshma
Teekshn`a
Vis`hada
KarmaBalya
Brimhan`a
Deepana
Rasaayana
Sandnyaa Sthaapana
Sandhaana
Vrishya
Route of AdministrationAbhyantara
Baahya
AgryaMedo Anila (Vaata)
Indicated in VyaadhiAamavaata
Apachee
Arbuda
Arochaka
Ars`ha
As`hmaree
Bhagandara
Bhagna
Gan`d`amaalaa
Granthi
Gulma
Kan`d`oo
Krimi Roga
Kusht`ha
Kusht`ha --) Dhaatugata --) Medogata
Naad`ee Vran`a
Oorustambha
Pid`akaa
Prameha
S`hotha
S`hvitra
Udaavarta
Vaatarakta
Vaatarakta --) Avasthaa --) Medasaavrita Vaata
Vaatarakta --) Kaphaadhika Vaatarakta
Vidradhi
Vran`a
Vran`a --) Dusht`a Vran`a
Vyaapad --) Sneha Vyaapad
Effect On DoshaKaphaghna
Pittaghna
Vaataghna
Effect On DhaatuMedoghna
Effect on MalaMala Anulomaka
Effect on SrotasAnnavaha Srotas
Asthivaha Srotas
Maamsavaha Srotas
Medovaha Srotas
Pureeshavaha Srotas
S`hukravaha Srotas
Sandnyaavaha Srotas
Effect on AgniAgni Deepaka
Effect on IndriyaSvarya
Other EffectKleda Nirharan`a
Maatraa2-8 Ratti (1 Ratti:- 125 Mg)
Classical DescriptionThe above given properties are of Nava Guggulu.It is Kapha-Vaataghna due to Teekshn`a-Ushn`atva, Saratvaat Mala-Pittanut, Saugandhyaat Pootikosht`hghna and due Sookshmatva it is Agnideepana
Other InformationPuraan`a Guggulu is Apakarshan`a